Month: August 2015

Laerskool Oost-Eind - Pretoria 1924

Moedertaalonderrig – die begin van die stryd

Na die Anglo-Boereoorlog geëindig het, het die Hollands-Afrikaanse koerante die voortou geneem in die debat oor die verwaarlosing van die Hollandse taal in skole. Gemeenskapsleiers was van die opinie dat staatskole te min tyd aan Hollands spandeer in vergelyking met die tyd wat aan Engels spandeer is.  Sommige staatsskole het heeltemal Hollands uit die sillabus […]

Lees meer