Month: March 2017

20130908200138!Patriot_eerste_voorblad

Die Eerste Afrikaanse Taalbeweging

Die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) is op 14 Augustus in die Paarl gestig onder leiding van ds. S.J. du Toit. Dit was die begin van die Eerste Afrikaanse Taalbeweging. Die doel van hierdie organisasie was om die mense daarvan bewus te maak dat hulle ‘n eie taal het wat Afrikaans genoem word. Die GRA was egter van mening dat dit nog te vroeg was om te dink aan ‘n Bybelvertaling in Afrikaans.

(more…)

Lees meer