Day: May 8, 2017

Jan van Riebeeck met sy aankoms aan die Kaap

Jan – Jou Bielie

Jan (of eerder Johan Anthoniszoon) van Riebeeck is op 21 April 1619 in Culemborg in Nederland gebore.  Sy ma is op ʼn vroee ouderdom oorlede en sy pa was gereeld we op reis.  Bronne verskil oor die ouer van Riebeeck se beroep – sommiges meen dat hy ʼn skeepskaptein was en ander dat hy ʼn skeepsdokter was soos sy seun later sou word.  Nadat Jan gekwalifiseer het as skeepsdokter is hy in diens geneem van die VOC en het hy na die Ooste vertrek.  Oppad na die Ooste sink hul skip naby die kus van Sierra Leon.  Gelukkig is al die bemanning gered maar hul bereik eers die Ooste ʼn jaar later.

(more…)

Lees meer