Jan – Jou Bielie (2)

Op Saterdag 6 April 1652 vaar Jan van Riebeeck en sowat 90 man Tafelbaai binne.  Van die begin van die nedersetting ervaar die settelaars heelwat probleme.  Die hout waarvan die eerste plankutjies gebou moes word is heel onder in die skepe gelaai en die vroue wat die reis meemaak moet vir die eerste twee weke aan boord bly terwyl die mans probeer skuilings bou.

Verder breek die nat Kaapse winter gou aan en lei tot ’n groot aantal sterftes.  Deurentyd word die mans wat gesond is aangewend om so vinnig moontlik die eerste fort op te rig en na ’n paar maande trek die Van Riebeeck gesin in ’n platdak gebou binne die walle van die fort in.  Van Riebeeck het van die Here XVII opdrag gekry om die vestiging so klein moontlik te hou maar dinge het vinnig begin verander toe die Kompanjie agter kom dat daar nie genoeg voedsel gelewer word deur die kompanjies dienaars nie.  So word daar in 1657 die eerste groep Vryburgers vry gestel uit hul diens aan die Kompanjie om te boer.  Die groep sou die eerste burgers wees van wat later Suid-Afrika sou word.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *