Ken jou vlae

Kultuurvlae wat elke Afrikaner moet ken is die Voortrekkervlag, die vlag van Transvaal en die vlag van die Oranje Vrystaat. Hier is ‘n kort opsomming van die geskiedenis van dié vlae:

Voortrekkervlag

Die Voortrekkervlag is die vlag waaronder die Groot Trek vanaf 1836 plaasgevind het. Andries Pretorius het homself ook vereenselwig met die Voortrekkervlag. Hierdie vlag is moontlik deur die Franse Hugenote na Suid-Afrika gebring en het dan ook as die “Kruisvlag” bekend gestaan. Dit het later ook as die “Voortrekker-”, “Potgieter-” en “Schoemanvlae bekend gestaan. Daar is bewerings dat die naam “Boer” van die staat Boergondië afkomstig is.

Voortrekker vlag
Voortrekkervlag

Vlag van die Oranje Vrystaat

Die vlag van die Oranje Vrystaat was die amptelike vlag van die Oranje Vrystaat van 1857 – 1902.  Dit is sowat drie jaar na die onafhanklkkheid van die Ou Vrystaat as Republiek in 1854. Dit was veronderstel om ‘n tydelike vlag te wees maar is gebruik tot en met die einde van die Republiek op 31 Mei 1902. Die Vrystaatvlag simboliseer die vryheidstryd van die Vrystaters en vereer ook terselfdetyd die Huis van Oranje in Nederland. Die Nederlandse vlag wat in die Ou Vrystaatvlag aangebring is, is ook die vlag wat deur Graaff-Reinet and Swellendam in 1795 gebruik is.

Vlag van die Oranje Vrystaat
Vlag van die Oranje Vrystaat

Vierkleur-vlag

Die Vierkleur was die amptelike vlag van die Zuid-Afrikansche Republiek vir die meeste tye van 1858-1902. Die vlag is die eerste maal in 1857 in Potchefstroom gehys.Na die Britse anneksasie van die ZAR in April 1877 is die Union Jack weer gehys waarna die Vierkleur eers weer in 1880 gehys is nadat Heidelberg as tydelike hoofstad verklaar was.

Die Vierkleur
Die Vierkleur

One thought on “Ken jou vlae

  1. As the British public are totally unawRe of this histiric period I woul like all thisinformation in English so as to make my friends more knowledeable.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *