Paul Kruger, van veldslag tot leeujag

Paul Kruger, van veldslag tot leeujag

Paul Kruger het al as jong man sy stempel afgedruk en net nege dae ná sy 11de verjaarsdag aan sy eerste veldslag deelgeneem. Dit was tydens die slag van Vegkop op 19 Oktober 1836 toe Potgieter 26 trekwaens in ‘n sirkellaer aan die voet van die rant getrek het. Daar, tussen die Renoster- en Wilgerivier, sowat twintig kilometer suid van Heilbron, het 33 volwasse mans en sewe seuns — onder wie Paul — daarin geslaag om sesduisend Matabeles van Silkaats te verslaan.

Sowat twee jaar later was Paul Kruger ooggetuie van die afgryslike Bloukransmoorde en later in dieselfde jaar neem die 13-jarige Paul ook deel aan die strafekspedisie teen Silkaats by Silkaatsnek. Kruger se vermoë om akkuraat te kan skiet, was blykbaar onmisbaar!

As 14-jarige vergesel Paul ‘n paar jagters ty­dens ‘n leeujagekspedisie en omdat hy die jongste lid van die groep was, moes hy die perde op ‘n stadium help vashou. Toe die leeu eindelik besluit om sy onvriendelike gesig te wys, het hy sowaar die perde gekies om te bespring.

Toe die leeu met ‘n reusesprong op hom toesak, het Paul net op die regte oomblik gewag voordat hy ‘n skoot afgetrek het. Al wat die ander manne wat verskrik aangedraf gekom het kon doen, was om die dooie leeu van Paul af te rol. O ja, en om hom met ‘n pragskoot geluk te wens!